Ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Zandweg 6 te Didam’, Montferland

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Zandweg 6 te Didam’, Montferland.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Oude Zandweg 6 te Didam’ met ingang van 3 oktober 2013, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info of www.ruimtelijkeplannen.nl te raadplegen is. Het ontwerpplan voorziet in het kader van functieverandering in het realiseren van één woongebouw met daarin twee wooneenheden en bijgebouwen en één vrijstaande woning met bijgebouw. Het plan bestaat naast het toestaan van woningbouw uit het versterken van het landschap en het behalen van milieutechnische winst op de locatie. Daartoe wordt de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gesloopt en worden nieuwe landschapselementen aangelegd. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2013.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2013-27065

Gerelateerde berichten