Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Didam, partiële herziening Dijksestraat 52’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Didam, partiële herziening Dijksestraat 52’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Didam, partiële herziening Dijksestraat 52’ met ingang van 16 december 2010, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info te raadplegen is. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het vergroten van het bestaande bebouwingsvlak, zodat de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen kan worden vergroot met 15% en de bouw van een bedrijfswoning met bijgebouw mogelijk wordt ten zuiden van de bestaande bedrijfsbebouwing aan de Dijksestraat 52 in Didam. Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten de werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291666. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2010-19923

Gerelateerde berichten