Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkwijk, 1e en 2e fase, Didam’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkwijk, 1e en 2e fase, Didam’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkwijk, 1e en 2e fase, Didam’ met ingang van 28 oktober 2010, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info te raadplegen is. Het ontwerpplan voorziet in een actuele planologische regeling voor de reeds gerealiseerde eerste fase van Kerkwijk ten zuiden van de spoorlaan Arnhem-Doetinhem en ten noorden van de Meursweg. Daarnaast voorziet het plan in de ontwikkeling van circa 100–150 nieuwe woningen en bijbehorende voorzieningen in de volgende fase van Kerkwijk. De volgende fase ligt grofweg tussen de begraafplaats, de eerste fase van Kerkwijk, de interne ontsluitingsweg van Kerkwijk en de nieuwe zuidelijke randweg. Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten de werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291642. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Postbus 47, 6940 BA DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2010.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2010-16736

Gerelateerde berichten