Ontwerpbestemmingsplan ‘De Ziep, herziening hoek Marsweg/Dr. Ariënstraat Didam’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘De Ziep, herziening hoek Marsweg/Dr. Ariënstraat Didam’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘De Ziep, herziening hoek Marsweg/Dr. Ariënstraat Didam’ met ingang van 23 juli 2009, gedurende een termijn van zes weken, bij de receptie van het gemeentehuis, locatie ’s-Heerenberg, Hofstraat 1, voor een ieder ter inzage ligt en tevens via www.montferland.info te raadplegen is. Het ontwerpplan voorziet in de ontwikkeling van een school en logeerhuis alsmede in totaal 19 woningen op de lokatie van de voormalige school de Schakel aan de Marsweg 61 te Didam op het perceel kadastraal bekend gemeente Didam, sectie M, nummer 42. Gedurende de genoemde termijn van zes weken kan het ontwerpplan desgevraagd eveneens buiten de werkuren worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoon 0316-291678. Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland , Postbus 47, 6940 BA Didam. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan via bovengenoemd telefoonnummer daarvoor een afspraak worden gemaakt. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht wordt een verslag gemaakt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2009.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 06-06-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Foto van Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen didam
  2. stcrt-2009-10988

Gerelateerde berichten