Verkeersbesluit Montferland: het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Hooiberg 26 in Didam

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verkeersbesluit Montferland: het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats aan de Hooiberg 26 in Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

InleidingMiddels dit verkeersbesluit wordt een bestaande gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van de Hooiberg 26 in Didam opgeheven.OverwegingenOp grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeersweg is het college van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluiten op gemeentelijke wegen. MaatregelHet opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van het appartementencomplex aan de Hooiberg 26 11 in Didam. DoelstellingMet het verkeersbesluit wordt beoogd:• Het verzekeren van de veiligheid op de weg;• Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de vrijheid hiervan;• Het beschermen van weggebruikers en passagiers.Motivering•De gebruiker van deze algemene gehandicaptenparkeerplaats op Hooiberg ter hoogt van huisnummer 26 11 is verhuisd.•De parkeerdruk in de omgeving het appartementencomplex aan de Hooiberg is hoog.•Omdat de parkeerplaats momenteel niet meer wordt gebruikt is besloten om deze algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen. •Het vrijgekomen parkeervak komt hiermee weer beschikbaar als openbare parkeerplaats om te parkeren.•De weg waarop de gehandicaptenparkeerplaats aanwezig is, is in beheer van de gemeente Montferland. GehoordConform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.BesluitHet college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland besluit tot het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats middels:• Het verwijderen van verkeersteken E06 ter hoogte van de Hooiberg 26 11 in Didam.De locatie van het verkeersteken staat weergegeven op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd. MededelingenBezwaar- of beroepsclausuleOp grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam.Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:• a. Naam en adres van de indiener;• b. De dagtekening;• c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;• d. De gronden van het bezwaar.Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Onderwerp: Verkeer | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2024.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 22-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2024-68923

Gerelateerde berichten