Didam-arrest: één-op-één verkoop gemeentegrond

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Didam-arrest: één-op-één verkoop gemeentegrond.

Meer informatie over deze bekendmaking:

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen. In dit arrest is bepaald dat een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, aan (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet bieden om mee te dingen naar deze onroerende zaak indien er meerdere gegadigden zijn voor de verkoop of redelijkerwijs te verwachten is dat er meerdere gegadigden zijn. Deze mededingingsruimte hoeft niet te worden geboden als bij voorbaat al vaststaat of mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de verkoop. De gemeente Land van Cuijk is voornemens om een overeenkomst te sluiten met de Provincie Noord-Brabant, waarbij de gemeente enkele percelen aan de provincie verkoopt, gelegen aan de N321 ter hoogte van de Cuykschesteeg/Driesenweg te Escharen en ter hoogte van de Ten Holtweg en Overlaat te Gassel.Door het aangaan van deze overeenkomst verkrijgt de Provincie eigendomsposities van de gemeente om de reconstructie van de N321 mogelijk te maken. Gelet op het feit dat de Provincie de eigendomsposities wil verwerven in het kader van de reconstructie van de N321 zijn partijen van mening dat er voor wat betreft onderstaande percelen slechts één serieuze gegadigde is.Bent u desalniettemin van mening dat u ook in aanmerking dient te komen voor de koop van onderstaande percelen omdat u interesse heeft en ook aan de gestelde criteria kunt voldoen, dan kunt u dit schriftelijk en gemotiveerd uiterlijk binnen 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie aan de gemeente kenbaar maken. In uw brief of email staat in elk geval uw naam, adres, datum, e-mailadres, telefoonnummer en de reden op grond waarvan u meent in aanmerking te komen voor de aankoop. In dat geval onderzoekt de gemeente of de verkoop alsnog op basis van een openbare procedure dient plaats te vinden.Uw zienswijze (schriftelijk) kunt u richten aan burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk, Postbus 7, 5360 AA Grave (e-mailadres: gemeente@landvancuijk.nl) o.v.v. zaaknummer Z/23/155557Adres:Kadastrale gegevens:Oppervlakte:Datum publicatie: Kruising Cuykschesteeg / DriesenwegKruising Cuykschesteeg / DriesenwegKruising Cuykschesteeg / DriesenwegKruising Cuykschesteeg / DriesenwegKruising Maasveld / OverlaatKruising Maasveld / Ten HoltwegC 1354 ged. C 591 ged. C 30 ged. C 592 ged.M 251 ged.L 1384 ged. 42.860 m2 1.240 m2 1.037 m2 262 m2 953 m2 191 m2

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2023-543949

Gerelateerde berichten