Ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Lieve Vrouweplein 10-11’

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Lieve Vrouweplein 10-11’.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Didam, Lieve Vrouweplein 10-11’ met ingang van 20 december 2023, gedurende een termijn van zes weken, voor een ieder ter inzage ligt en via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1955.bpsgddmwonlvrw1011-ON01 te raadplegen is.Op het perceel Lieve Vrouweplein 10-11 in Didam heeft initiatiefnemer het voornemen een appartementencomplex met 10 levensloopbestendige woningen te realiseren. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt deze ontwikkeling mogelijk.Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent het ontwerp schriftelijk kenbaar maken bij de gemeenteraad van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK DIDAM. Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling, telefoon 0316-291391. Van hetgeen mondeling naar voren wordt gebracht, wordt een verslag gemaakt.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 20-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2023-541747

Gerelateerde berichten