Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) tot bijgebouw verbouwde hooimijten (met bijbehoren) aan de Hooglandseweg 7 te Braamt en de Bosstraat 11 te Didam

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning Wabo (inclusief afwijking bestemmingsplan) tot bijgebouw verbouwde hooimijten (met bijbehoren) aan de Hooglandseweg 7 te Braamt en de Bosstraat 11 te Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van Montferland maken bekend dat met ingang van 14 december 2023 gedurende 6 weken (tot en met 24 januari 2024) ter inzage liggen de ontwerpbesluiten op de aanvragen omgevingsvergunning voor:1. de tot bijgebouw verbouwde en vergrote hooimijt aan de Bosstraat 11 te Didam; 2.het verbouwde hooimijtgebouw met hellingbaan, aangelegde erfverharding en gerealiseerde grondopstelling voor zonnepanelen aan de Hooglandseweg 7 te Braamt. Een en ander met de aanvragen en de daarbij behorende stukken.De ontwerpbesluiten voorzien in het voornemen om met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) af te wijken van de regels van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied’ door medewerking te verlenen aan de ingediende aanvragen omgevingsvergunning voor de activiteiten:- Bouwen;- Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (bestemmingsplan).Voor de beide projecten is een (afzonderlijke) verklaring van de gemeenteraad vereist dat zij geen bedenkingen (VVGB) heeft tegen deze voornemens. De ontwerp verklaringen zijn afgegeven op 30 november 2023 en onderdeel van de stukken.Vanaf 14 december 2023 kunnen de stukken (waaronder de beide aanvragen omgevingsvergunning met bijbehorende tekeningen, ruimtelijke onderbouwing, ontwerp VVGB en ontwerp omgevingsvergunning) worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Bergvredestraat 10 te Didam. De stukken zijn tevens te raadplegen via de website www.montferland.info.Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn/haar zienswijze omtrent de voorgenomen afwijkingen van het bestemmingsplan schriftelijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 BK Didam. Het is ook mogelijk om mondeling een zienswijze naar voren te brengen. In dat geval kan contact worden opgenomen met de afdeling Ontwikkeling via tel. 0316-291656.Inzagetermijn/zienswijzen: van 14 december 2023 tot en met 24 januari 2024

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 13-12-2023.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. gmb-2023-521657

Gerelateerde berichten