Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Groenstrook achter Ravenstraat 4 en 6 in Didam

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Groenstrook achter Ravenstraat 4 en 6 in Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een melding op grond van de Wet bodembescherming ontvangen. Het gaat over een bodemverontreiniging aan de Groenstrook achter Ravenstraat 4 en 6 te Didam. Het voornemen is om het besluit vaststelling ernst en spoedeisendheid te verlenen en in te stemmen met het saneringsplan. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering niet met spoed hoeft te worden uitgevoerd. Op de locatie wordt grond ontgraven.   Mogelijkheid van inzien De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken zijn gedurende zes weken na de publicatiedatum in te zien. Op verzoek sturen wij u kopieën van de stukken toe. Neem hiervoor contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. U kunt de stukken ook op afspraak inzien in het Provinciehuis. Ook hiervoor neemt u contact op met het Provincieloket. In alle gevallen vermeldt u het zaaknummer 2023-016366.   Zienswijze indienen? Belanghebbenden kunnen tijdens de inzagetermijn een zienswijze indienen. Vermeld bij een zienswijze het zaaknummer 2023-016366. Onderaan het ontwerpbesluit leest u hier meer over.   Wilt u meer weten? Bel het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99.

 

Onderwerp: overig, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 21-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. ba30593459da0bac2eb0667974e606cf

Gerelateerde berichten