Gemeente Montferland - Toekennen gehandicaptenparkeerplaats - Parallelweg 17, Didam

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Montferland - Toekennen gehandicaptenparkeerplaats - Parallelweg 17, Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Inleiding Middels dit verkeersbesluit wordt een algemene gehandicaptenparkeerplaats gerealiseerd op het openbaar toegankelijke parkeerterrein van de winkel aan de Parallelweg 17 in Didam.   Overwegingen Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeersweg is het college van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluiten op andere wegen.   Maatregel Het toekennen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein van de winkel aan de Parallelweg 17 in Didam. De gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd op één van de bestaande parkeervakken langs de Parallelweg.   Doelstelling Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • Het verzekeren van de veiligheid op de weg. • Het beschermen van weggebruikers en passagiers. • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Motivering Het verkeersbesluit wordt genomen gelet op het volgende: •Voor mindervalide bezoekers van de winkel aan de Parallelweg 17 in Didam is behoefte aan een gehandicaptenparkeerplaats op korte loopafstand. •De strook parkeerplaatsen voor de winkel ligt op eigen terrein van de eigenaar van de winkel. •Voor weggebruiker is geen afscheiding zichtbaar tussen de openbare weg (Parallelweg) en de parkeerplaatsen van de winkel (eigen terrein). •Deze parkeerplaatsen op het terrein van de winkel zijn openbaar toegankelijk voor automobilisten. •De algemenen gehandicaptenparkeerplaats wordt voorzien van verkeersteken ‘E6’ (gehandicaptenparkeerplaats). •De gehandicaptenparkeerplaats wordt voorzien van een duidelijk waarneembare vakmarkering en volgens de inrichtingseisen voor een algemene gehandicapten parkeerplaats voorzien van kruismarkering. •Om het in- en uitstappen met een rolstoel mogelijk te maken krijgt het parkeervak volgens de geldende richtlijnen een minimale afmeting van 3,5 x 5,0 meter. •De verkeersveiligheid komt niet in het geding door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats. •Deze maatregel is in overleg met de eigenaar van de parkeerplaatsen (Welkoop Didam) tot stand gekomen.   Belangenafweging De gemeente Montferland heeft het belang van de mindervalide weggebruikers laten prevaleren boven het algemeen belang en boven de vrijheid van het verkeer.   Gehoord Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.   Besluit Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot: Het toekennen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats op het parkeerterrein voor de winkel aan de Parallelweg 17 in Didam, middels:   • 1. Het plaatsen van verkeersteken ‘E06’ (gehandicaptenparkeerplaats) inclusief de markering van het parkeervak.   De locatie van de gehandicaptenparkeerplaats staat weergegeven op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd.     Mededelingen Bezwaar- of beroepsclausule Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: • a. Naam en adres van de indiener; • b. De dagtekening; • c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; • d. De gronden van het bezwaar. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. 896ac14a6cb640f3b01f66e7c6f950e7

Gerelateerde berichten