Gemeente Montferland - Toekennen gehandicaptenparkeerplaats - Panhuis 27, Didam

DeDidamgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Gemeente Montferland - Toekennen gehandicaptenparkeerplaats - Panhuis 27, Didam.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Inleiding Middels dit verkeersbesluit wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen ter hoogte van het Panhuis 27 in Didam.   Overwegingen Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.   Op grond van artikel 18, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeersweg is het college van burgemeesters en wethouders bevoegd tot het nemen van een verkeersbesluiten op andere wegen.   Maatregel Het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan een bewoner, woonachtig aan het Panhuis 27 in Didam. De gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd op één van de parkeerplaatsen in de parkeergarage onder het appartementencomplex.   Doelstelling Met het verkeersbesluit wordt beoogd: • Het verzekeren van de veiligheid op de weg. • Het beschermen van weggebruikers en passagiers. • Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.   Motivering •Bewoners van de gemeente Montferland die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart kunnen een aanvraag indienen voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. •De bewoner van de Panhuis 27 heeft een verzoek ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de directe omgeving van de woning te realiseren. •De bewoners van dit appartementencomplex beschikken niet over een eigen parkeerplaats. •Door de medische toestand van de aanvrager is een gereserveerde parkeerplaats op korte afstand van de woning noodzakelijk. •De parkeergarage is in beheer van woningcorporatie Plavei en is openbaar toegankelijk voor automobilisten. •Dat de parkeerplaats waarop de gehandicaptenparkeerplaats wordt gerealiseerd is voorzien van een vakindeling. •De verkeersveiligheid komt niet in het geding door de aanleg van de gehandicaptenparkeerplaats. •Deze maatregel is in overleg met de eigenaar van de parkeergarage (Plavei) tot stand is gekomen.   Belangenafweging De gemeente Montferland heeft het belang van de aanvrager laten prevaleren boven het algemeen belang en boven de vrijheid van het verkeer.   Gehoord Conform artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie.   Besluit Het college van burgemeester en wethouder van de gemeente Montferland besluit tot:   Het toekennen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de parkeergarage van het Panhuis 27 in Didam, middels:   • 1. Het plaatsen van verkeersteken E06 inclusief onderbord met kentekenaanduiding.   De locatie van de gehandicaptenparkeerplaats staat weergegeven op de afbeelding die als bijlage aan dit verkeersbesluit is toegevoegd.     Mededelingen Bezwaar- of beroepsclausule Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt. Het bezwaar dient te worden gericht aan B&W van Montferland, Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten: • a. Naam en adres van de indiener; • b. De dagtekening; • c. Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; • d. De gronden van het bezwaar. Daarnaast kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank binnen het rechtsgebied waarin de indiener van het bezwaarschrift zijn woonplaats heeft. Voor het verzoek zal griffierecht worden geheven.

 

Onderwerp: verkeersbesluit, lokalebekendmakingen uit categorie lokalebekendmakingen.

Dit artikel verscheen op deDidamgids.nl op 15-02-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Didam, deel het met je vrienden!

Auteur

Picture of Redactie deDidamgids.nl
Redactie deDidamgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Didam
  2. 7892dea98177892a51c4ac3c2f98fe6f

Gerelateerde berichten